MATHEMATICAL MODELING OF THE STRENGTH PROPERTIES OF LESSES BY THE METHOD OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS

Main Article Content

Elena Tarasenko
https://orcid.org/0000-0002-6227-6999

Abstract

The strength properties of subsiding loess soils are considered in the mathematical modeling of their compaction by deep explosions. Soil compaction is carried out in order to eliminate their subsidence properties. Correlation and regression analyzes of the dependences of strength on the physical characteristics of loess were carried out, using the soils of the North Caucasus as an example. The correlation dependence of the specific cohesion and the angle of internal friction on the physical characteristics of the subsidence soil is established. Correlation coefficients were obtained for various indices of moisture content and loess density. The studies were carried out before and after soil compaction in this way. Both positive and negative correlations between the studied characteristics of subsiding loess soil were recorded. With an increase in moisture, a high correlation was observed with the strength characteristics of the soil before and after its compaction by deep explosions. The equations of regression of specific cohesion and the angle of internal friction on soil moisture and density are constructed. The reliability coefficients of approximation of theoretical regression equations and experimental data demonstrate high values. The regression equations of specific adhesion and the angle of internal friction on soil moisture showed that the values of strength characteristics increase with decreasing values of soil moisture. The regression dependence of the specific cohesion and the angle of internal friction on the density of subsidence loess has been studied. It has been established that an increase in the values of strength characteristics was recorded with an increase in the density of loess soil before and after its compaction by deep explosions. The constructed regression equations make it possible to predict the strength characteristics of loess at the stage of designing the bases and foundations of construction objects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tarasenko, E. (2024). MATHEMATICAL MODELING OF THE STRENGTH PROPERTIES OF LESSES BY THE METHOD OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, 20(1), 171–181. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2024-20-1-171-181
Section
Articles

References

Sergeyev Ye.M., Larionov A.K., Komissarova N.N. (1986) Lossovyye porody SSSR. Inzhenerno-geologicheskiye osobennosti i problemy ratsional'nogo ispol'zovaniya [Loess rocks of the USSR. Engineering-geological features and problems of rational use]. Moscow: Nauka, vol.1 (in Russian)

Sergeev E.M., Bykov V.S., Komissarov N.N. (1986) Lossovyye porody SSSR. Regional'nyye osobennosti [Loess rocks of the USSR. Regional features]. Moscow: Nauka, vol.2 (in Russian)

Galay B.F. (2016) Posobiye po uplotneniyu prosadochnykh lessovykh gruntov glubinnymi vzryvami v usloviyakh Severnogo Kavkaza (izyskaniya, proyektirovaniye, proizvodstvo rabot) [Manual on compaction of subsident loess soils by deep explosions in the conditions of the North Caucasus (research, design, production of works)]. Stavropol: NCFU (in Russian)

Litvinov I.M. (1969) Glubinnoye ukrepleniye i uplotneniye prosadochnykh gruntov [Deep strengthening and compaction of subsiding soils]. Kyiv: Budivelnik (in Russian)

Pantyushina E. V. (2011) Lossovyye grunty i inzhenernyye metody ustraneniya ikh prosadochnykh svoystv [Loess soils and engineering methods for eliminating their subsidence properties]. Polzunovsky vestnik, vol. 1, pp. 127-130.

Zhilenkov V.N. (2010) Kharakternaya osobennost' konsolidirovannogo lineynogo uplotneniya vodonasyshchennykh glinistykh gruntov i torfa pod vozdeystviyem vneshnikh nagruzok [A characteristic feature of the consolidated linear compaction of water-saturated clay soils and peat under the influence of external loads]. Izvestiya VNIIG im. B.E. Vedeneeva, vol. 258, pp. 87-92.

Nguyen P. D. (2012) Issledovaniye zavisimosti prochnostnykh svoystv grunta ot yego fizicheskogo sostoyaniya [Investigation of the dependence of the strength properties of the soil on its physical state]. Inzhenerno-stroitel'nyi zhurnal, vol. 9(35), pp. 23-28. DOI: https://doi.org/10.5862/MCE.35.3

DOI: 10.5862/MCE.35.3 DOI: https://doi.org/10.5862/MCE.35.3

Braja M. D. (2008) Advanced Soil Mechanics. New York: Taylor & Francis Group.

Tarasenko E.O., Tarasenko V.S., Gladkov A.V. (2019) Matematicheskoye modelirovaniye uplotneniya prosadochnykh lossovykh gruntov Severnogo Kavkaza glubinnymi vzryvami [Mathematical modeling of compaction of subsiding loess soils of the North Caucasus by deep explosions]. Bulletin of the Tomsk polytechnic university. Geo assets engineering. vol. 330, no 11, pp. 94-101. https://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2352 DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2352

Tarasenko Е.О. (2023) Numerical simulation of gas atom coordinate dispersion in a mathematical model of deep blast compaction for subsidence soils. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, vol. 19, Issue 1, pp. 147-154. https://doi.org/10.22337/2587-9618-2023-19-1-147-154. DOI: https://doi.org/10.22337/2587-9618-2023-19-1-147-154

Tarasenko Е.О. (2023) Chislennaya otsenka plotnosti grunta metodom konechno-raznostnykh setok pri matematicheskom modelirovanii uplotneniya prosadochnykh gruntov glubinnymi vzryvami [Numerical estimation of soil density by the method of finite difference grids in mathematical modeling of compaction of subsible soils by deep explosions]. Bulletin of the Tomsk polytechnic university. Geo assets engineering. vol. 334, no 5, pp. 103-108. https://doi.org/10.18799/24131830/2023/5/4022. DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2023/5/4022

Tarasenko E.O., Gladkov A.V. (2022) Chislennoye resheniye obratnykh zadach pri matematicheskom modelirovanii geologicheskikh sistem [Numerical solution of inverse problems in mathematical modeling of geological systems]. Bulletin of the Tomsk polytechnic university. Geo assets engineering. vol. 333, no 1, pp. 105-112. https://doi.org/10.18799/24131830/2022/1/3208. DOI: https://doi.org/10.18799/24131830/2022/1/3208

Tarasenko Е.О., Gladkov A.V., Gladkova N.A. (2022) Solution for Inverse Boundary Value Problems on the Power of a Concentrated Charge in a Mathematical Model of Subsidence Soils Compaction. Mathematics and its Applications in New Computer Systems. MANCS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, Vol 424, pp. 537–545. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97020-8_49

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97020-8.

Petrakov A.A., Prokopov A.Yu., Petrakova N.A., Panasyuk M.D. (2021) Interpretatsiya prochnostnykh kharakteristik grunta dlya chislennykh issledovaniy [Interpretation of the strength characteristics of the soil for numerical research]. Izvestiya TulGU. Earth sciences, vol. 1, pp. 225-236.

Prokopova M.V., Prokopov A.Yu., Zhur V.N. (2017) Issledovaniye svoystv lèssovykh prosadochnykh gruntov Vostochnogo Donbassa [Study of the properties of loess subsidence soils of the Eastern Donbass]. Proceedings of the International scientific and practical conference "Transport: science, education, production", Rostov-on-Don, RSTU, pp. 354-358.

Sukhoruchenko S.K. (2012) Uravneniya regressii prochnostnykh kharakteristik lossovykh prosadochnykh gruntov ravninnogo Kryma [Regression equations for the strength characteristics of loess subsidence soils of the flat Crimea]. Construction and technogenic safety, vol. 44, pp. 58-63.

Russian State Standard GOST 12248.3–2020 (2020) Opredeleniye kharakteristik prochnosti i deformiruyemosti metodom trekhosnogo szhatiya [Determination of strength and deformability characteristics by the triaxial compression method]. Moscow, Standartinform (in Russian)

Shvets V.B., Ginzburg L.K., Goldstein V.M. and others (1987) Spravochnik po mekhanike i dinamike gruntov [Handbook of soil mechanics and dynamics]. Kyiv: Budivelnik (in Russian)

Sergeyev E.M. (1986) Teoreticheskiye osnovy inzhenernoy geologii. Mekhaniko-matematicheskiye osnovy [Theoretical foundations of engineering geology. Mechanical and mathematical foundations]. Moscow: Nedra (in Russian)

Draper N. (2019) Prikladnoy regressionnyy analiz [Applied regression analysis]. Moscow: Williams Publishing House (in Russian)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.